Predajca

Názov:Ing. Peter Adam - A-com
IČO:33109664
DIČ:1020767781
IČ DPH:SK1020767781
Mesto:Stropkov
PSČ:09101
Adresa:Hlavná 7
Telefón:054/71 81 293
E-mail:adam@a-com.sk
Kontakt:Peter Adam
Žo-95/03739

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96