Kontakty

Predajca

Názov:Ing. Peter Adam - A-com
IČO:33109664
DIČ:1020767781
IČ DPH:SK1020767781
Mesto:Stropkov
PSČ:09101
Adresa:Hlavná 7
Telefón:054/71 81 293
E-mail:adam@a-com.sk
Kontakt:Peter Adam

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 051/ 7721 597
Fax:
  • 051/ 7721 596